home

Idretts- og friluftslivskonferansen 20. mars

Bymiljøetaten i Oslo Kommune, Oslo Idrettskrets, Oslofjordens friluftsråd og Oslo og Omland Friluftsraåd arrangerte 20. mars konferansen «Sammen om en aktiv by».

Mer enn 200 hadde meldt seg på og de fikk høre foredrag av blant annet byrådsleder Raymond Johansen og byrådene Lan Berg og Rina Mariann Hansen.

Det var et spennende program med stor bredde i temaer, og innblikk i mange gode prosjekter og tiltak for idrett- og friluftsliv i byen.

OOFs styreleder Hans Petter Aas holdt innlegget «Et aktivt friluftsliv for alle». I tillegg var han med på paneldebatten som avsluttet konferansen. Konferansen var en nyttig møteplass og arena for mange gode innspill og meningsutvekslinger. Planen er at denne konferansen skal arrangeres hvert annet år.

God påmelding og mange deltakere på konferansen

God påmelding og mange deltakere på konferansen

OOFs styreleder i sofasamtale

OOFs styreleder i sofasamtale

Innlegg fra byråd Rina Mariann Hansen

Innlegg fra byråd Rina Mariann Hansen