home

Seminar 15. februar: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Oslo og Omland Friluftsråd, FNF Oslo og FNF Akershus har gleden av å invitere til seminar om det nasjonale prosjektet «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder» i Oslo og Akershus.

Prosjektets formål, fremgangsmåte og erfaringer vil bli presentert.

Flere kommuner i Akershus har kommet godt i gang med prosjektet, og Oslo kommune er i startfasen. Målgruppen for seminaret er natur- og friluftsorganisasjonene i Oslo og Akershus som har en svært viktig rolle i å kvalitetssikre kartleggingen av friluftsområder i sitt nærmiljø.
Hensikten med seminaret er å dele kunnskap og erfaringer, samt gi muligheten til å stille spørsmål.

TID
Onsdag 15. februar 2017, kl. 18:00

STED
Akershus Fylkeskommunes møterom 2 (5. etasje)
Schweigaardsgate 12, i østenden av Galleri Oslo
(Ring 90 65 16 61 om du ikke finner fram)
 
Det vil bli enkel bevertning.


PROGRAM
Om prosjektet «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder»
v/ Prosjektkoordinator i Akershus Fylkeskommune Inger-Marie Gulliksen

Planene for kartleggingen i Oslo
v/ Gro Koppen, Bymiljøetaten - Oslo kommune

Erfaringer fra Rælingen, Akershus
Kommunen v/ Jørgen Joramo, og fra organisasjonene


Spørsmål til foredragsholderne
Hver foredragsholder vil være tilstede, og seminardeltakerne har mulighet til å spørre om det lurer på angående prosjektet.

Oppsummering i plenum

 

PÅMELDING

Meld deg på her innen 10. februar.

 

 

Invitasjon og program

Invitasjon og program