home

Markadagen 5.februar

OOF er tradisjonen tro med på det flotte arrangementet Markadagen. I 2017 skal Markadagen være på Sognsvann søndag den 5. februar.

Markadagen arrangeres i samarbeid mellom kommunen, fylkesmannen i Oslo og akershus og mange natur- og friluftsorganisasjoner. Formålet er både å stimulere til samarbeid og kontakt mellom de offentlige etatene og organisasjonene, og ikke minst å gi alle gjestene en flott og inspirerende friluftslivsopplevelse.

Hovedtema for arrangementet er rett og slett vinterfriluftsliv. Vi ønsker å inspirere folk til å ta i bruk Marka gjennom å synliggjøre Markas mangfoldige muligheter for friluftsliv og aktivitet. Vi ønsker å vise mangfoldet og gi positive opplevelser, slik at de som kommer kan skape sin egen relasjon til hva Marka kan bety for dem. Målgruppen er særlig barnefamilier og de som ikke bruker Marka i dag, men vi ønsker samtidig å tilby en positiv dag for «alle».

Vi håper å se så mange som mulig på Markadagen 5. februar!

For mer informasjon om aktiviteter, arrangører innholdet på dagen oppfordrer vi deg til å følge med på Markadagens Facebookside.

Markadagen

Markadagen