home

Friluftsnytt - Nyhetsbrev om natur- og friluftslivssaker i Oslo og Akershus

Friluftsnytt er et felles nyhetsbrev fra FNF Oslo, FNF Akershus og OOF, som har som mål å informere alle dere som er engasjert i natur- og friluftssaker i Oslo og Akershus.

Friluftsnytt lages i et samarbeid mellom Forum for Natur og Friluftsliv i Akershus (FNF Akershus), Forum for Natur og Friluftsliv i Oslo (FNF Oslo) og Oslo og Omland Friluftsråd (OOF). Vi ønsker å samle en oversikt over viktige høringssaker som berører natur og friluftslivet i Oslo, Akershus og OOFs øvrige medlemskommuner i nabofylkene Oppland og Buskerud.

Her gir vi en samlet oversikt over nye nasjonale, regionale og kommunale høringssaker i vår region. Videre vil vi alltid ha en liste over pågående høringssaker og viktige frister. I tillegg ønsker vi å bidra til å formidle friluftsnyheter av generell interesse, samt tilbud om relevante kurs og seminarer som angår vårt fagfelt.

Vi håper dere liker nyhetsbrevet og mottar gjerne tilbakemeldinger med ris og ros.

Under Friluftsnytt i fanen til venstre vil du finne linker til alle tidligere utgitte nyhetsbrev.

 

 

Meld deg på nyhetsbrevet her: