home

Friluftsliv + SFO = Sant!

Åpent kurs for ansatte i SFO i alle våre medlemskommuner arrangeres på Frognerseteren Friluftssenter den 29. september fra 09.00 -14.00

Vi har satt opp et eget Læring i Friluft- kurs for deg som jobber i SFO. Kurset har samme formål og grunnlag i de fire grunnpillarene til LIF, men har trukket ut spesielt aktiviteter som stimulerer til lek, samhold og naturopplevelse og er godt egnet i skolefritidsordningen. 

De fire grunnpillarene i LIF er:

•  Legger til rette for helhetlig og virkelighetsnær læring, som
   et bidrag til tilpasset opplæring.
•  Bidrar til mer fysisk aktivitet i skolehverdagen.
•  Bidrar til bedre sosialt miljø i klassen, som stimulerer
   trivsel, motivasjon og konsentrasjon hos elevene.
•  Gir naturopplevelse: undervisning om og for bærekraftig
   utvikling som bidrar til miljøbevissthet og friluftsinteresse.

 

På kurset vil du få økt kompetanse til å se muligheter i skolens nærmiljø, inspirasjon til morsomme og lærerike aktiviteter i naturen og kunnskap om hvordan organisere utflukter med
elevene.

Se fullstendig program og informasjon for påmelding i fanen til høyere.

Lek og aktivitet er morsommere ute!

Lek og aktivitet er morsommere ute!