home

Jubileumsseminar: Marka og de grønne lungene - plass til alle?

Den 17. Oktober, 11.00 - 17. 00 arrangerer OOF jubileumsseminar på Skullerudstua i Østmarka. Dette er høstens arrangment for alle som er opptatt av Marka, grønne lunger, friluftsliv, folkehelse og integrering. Vi har satt sammen et veldig spennende program med inspirerende innledere og aktuelle debatter på dagen!

Osloregionen står overfor store utfordringer. Det er stor befolkningsvekst, og presset på arealene øker. Selv markagrensen har vært under debatt i høst. 

Statistikken viser at vi beveger oss for lite i hverdagen, og barn og unge er mindre utendørs enn før. Friluftsliv er ikke lenger noe alle nordmenn vokser opp med, samtidig som vi får minoritetsgrupper som heller ikke er vant med det tradisjonelle norske friluftslivet. 

Nye og mer sportslige friluftslivsformer kommer til og flerbrukskonflikter oppstår. Fart og spenning kan komme i konflikt med de som søker stillhet og ro. Diskusjonen rundt aktivitetssonene fikk voldsom oppmerksomhet under kommunevalget i Oslo i 2015.

Friluftslivet er avgjørende for folkehelsen. Marka, de grønne lungene, turveiene og parkene er viktige som rekreasjonsområder for en stadig større befolkning.

OOF ble opprettet for 80 år siden fordi Marka ble truet av utbygging.
Hva er status om nye 80 år?

På seminaret har vi invitert statssekretæren i Klima- og miljødepartementet, ordførere fra våre medlemskommuner, byrådslederen og integreringsbyråden i Oslo, ledelsen i de sentrale medlemsorganisasjonene våre og ressurser fra akademia. Erling Dokk Holm leder seminaret og skal hjelpe oss i å få fram gode svar på krevende utfordringer.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland, åpner seminaret, og under debatten kan deltagerne stille spørsmål.

Se fullstendig program med invitasjon og påmelding i fanen til høyre.