home

SYKLE MED HUE- VIS HENSYN

Søndag 21. august går friluftslivs- og sykkelorganisasjonene i Oslo-området sammen for å gjøre det enda triveligere å gå og sykle i Marka. Da arrangeres sykkelkampanjen "Sykle med hue – vis hensyn", for tredje året på rad, på 14 forskjellige steder i Oslo, Bærum og Lørenskog.

Formål

Formålet med sykkelkampanjen er å bidra til et trygt og trivelig Marka for alle. Svært mange har stor glede og helsemessig nytte av å sykle i Marka, og sykling er en aktivitet som har sin helt naturlige plass i her. Men aktiviteten må utøves på en slik måte at folk føler seg trygge og uten at naturen skades.

Disse står bak

Følgende organisasjoner er med: DNT Oslo og Omegn, Skiforeningen, Lillomarkas Venner, Norsk Organisasjon for Terrengsykling avd. Oslo og omegn (NOTS), IF Frøy, Sportsklubben Rye, Bærum og Omegn Cykleklubb, Lørenskog Cykleklubb, Oslo og Omland Friluftsråd, Forum for Natur og Friluftsliv Akershus og Forum for Natur og Friluftsliv Oslo.

Klare for sykkelprat på 14 utfartssteder i Marka

Vi vil stå på 14 sentrale utfartssteder til Marka, i Bærum, Oslo og Lørenskog. Her er vi klare for en prat om sykling i Marka, og vi vil vi dele ut de 10 sykkelvettreglene for Marka samt tre gode råd til de som ferdes til fots (se vedlegg).

Møt oss på en av de 14 utfartsstedene, søndag 21. august kl. 10-15:

Nordmarka

• Sørkedalen skole

• Frognerseteren
• Ullevålseter
• Hammeren
• Sognsvann

Bærumsmarka
• By
• Franskleiv

Lillomarka
• Solemskogen
• Badedammen Grorud

Østmarka
• Rustadsaga
• Skullerud
• Ulsrudvann
• Mariholtet
• Losby

10 Sykkelvettregler for Marka

1. Bidra til trivsel og trygghet i Marka. Vær positiv, oppmerksom og hensynsfull overfor alle brukere.
2. Bruk hjelm, hansker, ringeklokke og lys. Sjekk sykkelen før turen. Ta med verktøy og lappesaker.
3. Avpass fart og kjøring etter egne ferdigheter, turveiens vanskelighetsgrad, føreforhold og antall folk på turveiene.
4. Sykle slik at du unngår at folk blir skremt og føler seg utrygge.
5. Senk farten der turvei eller sti er uoversiktlig, svingete eller bratt. Husk at det også er biltrafikk i Marka.
6. Varsle med ringeklokke og brems ned i god tid før du passerer andre.
7. Brems ned til gangfart når du møter barn, eldre, funksjonshemmede, hunder og hester.
8. Unngå å sykle i for store grupper.
9. Legg turen til nye spennende steder. Unngå de mest brukte utfartsstedene, særlig i helgene.
10. Unngå å skade naturen ved stisykling. Vær varsom ved fuktige områder. Ikke lag bredere sti.

Sykkelkampanjen

Sykkelkampanjen

Foto: Julie Berg Mefald