home

OOF 80 år og på Facebook!

Nok et stort år for OOF er i gang. Etter en flott markering av Friluftslivets år gjennom hele 2015 er OOF godt på vei inn i vårt 80- års jubileum. Dette har vi planer om å markere både med hyggelige tilbakeblikk i OOFs og Markas historie, gledesfylte aktiviteter gjennom året og markere oss i arbeidet for å ivareta Marka, grønnstrukturen og få enda flere ut i friluft i framtiden. Da synes vi at det er på tide å komme seg på Facebook. Lik oss og del!

Vi vil begynne årets første tilbakeblikk med et utdrag fra OOF første utgivelse Oslomarka. Hånbok for friuftsfolk fra 1937:

"Har du -?

Har du hørt fugleleiken på Nordmarksmyrene en vårmorgen og sett solrenningen over åsene?

Har du sett utsikten fra Gyrihaugen en strålende klar høstmorgen?

Har du ligget ved et skogsvann i Oslomarka en sommernatt og sett fiskevaket på den blanke vannflaten?

Har du gått over nordmarksvannene en stille, måneklar vinterkveld?

Har du møtt elgen på turene dine gjennem skogtykningen?

Har du lagt merke til ungdommen innover skiløipene en tindrende ren vinterdag, og har du tenkt over hvad dette friluftsliv betyr for den?

Har du dette, da vil du også arbeide for at Oslomarkas skogtrakter bevares og vernes om som en naturpark for dig og dine barn.

Håndboka fra 1937 var framsynt og viser kjernen i OOFs lidenskap og formål om å ivareta arealer for friluftsliv, og få flere folk til å benytte seg av og få glede av disse mulighetene

 (:  Så et skritt inn i nåtiden og framtiden: ta en titt på vår facebookside og lik oss gjerne