home

Læring i friluft kurstilbud

Læring i Friluft (LIF) er en fellessatsing hos friluftsrådene med formål å bidra til mer og bedre uteaktivitet, som en naturlig del av hverdagen i barnehage, grunnskole og SFO. OOF kan tilby inspirasjonskurs om bruk av nærmiljø og naturen i undervisningen for lærere og ansatte i skole, barnehage eller lignende.

De fire grunnpillarene i LIF er:

  • Legger til rette for helhetlig og virkelighetsnær læring, som et bidrag til tilpasset opplæring.
  • Bidrar til mer fysisk aktivitet i skolehverdagen.
  • Bidrar til bedre sosialt miljø i klassen, som stimulerer trivsel, motivasjon og konsentrasjon hos elevene.
  • Gir naturopplevelse: undervisning om og for bærekraftig utvikling som bidrar til miljøbevissthet og friluftsinteresse.

OOF har et løpende tilbud om å holde 2-4 timers kurs for de ansatte på din skole, for eksempel på planleggingsdag eller personalmøte. Her tilpasser vi innholdet etter deres prioriteringer og ønsker. Eksempler på hovedtemaer i kurset kan være på grunnelggende friluftliv med mat på bål, kniv, presenning, turplanlegging, kart og kompass og lignende. Vi kan inspirere til et bredt utvalg av uteleker og aktiviteter i nærmiljø for sosialt samhold, helse og stimulerende læringsmiljø på skolen. Ikke minst fysisk aktive undervisningemetoder med bruk av nærmiljøet som klasserom knyttet til kompetansemål i læreplanen. 

OOF er også i gang med å utvikle en egen kursmodul for barnehager. Her ønsker vi en forsøksbarnehage som vi kan være ute med sammen med barna. Er din barnehage interessert i å være med på dette, så ta kontakt.

Gratis: Læring i Friluft-kursene blir støttet av Miljødirektoratet og Akershus fylkeskommune. Vi har derfor mulighet til å tilby gratis kurs til de første skolene som melder seg, så langt vi har kapasitet. Utover dette koster et kurs 1500 kr. Det er et krav om minimum 8 deltagere på kurset.

Ta kontakt for bestilling av kurs på din skole. 

E-post: hanne.oof@friluftsrad.no
Tlf: 908 69 391
Skilek

Skilek

Foto: Kristoffer Øverland