home

Lier kommune er en av tre finalister til Årets friluftslivskommune 2015.

Vi i OOF er svært stolte over at en av våre medlemskommuner, Lier, er med i finalen i kåringen av Årets friluftslivskommune 2015. Kåringen er i regi av Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund.

Gjennom vedtaket for å være med i konkurransen om Årets friluftslivskommune, har Lier bundet seg til å støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltagelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen.

OOF merker tydlig Lier kommunes satsing på friluftsliv både gjennom aktiviteter og planlegging. Vi har blant annet vært engasjert i Friluftsskole-tilbudet i kommunen, med sterk involvering og engasjement fra Kultur og Fritid.

De to andre nominerte kommunene er Stavanger og Evenes. Grunnlaget for nominasjonen er blant annet at de tre kommunene har vært ekstra aktive og har en bevisst satsing på friluftsliv i sin kommune gjennom aktivitetstilbud og plandokumenter.

OOF heier på Lier mot den endelige kåringen, som gjøres under FÅ15-erfaringskonferanse i Oppdal, den 1. desember.

Lykke til!