home

Film fra kanodag med Voksenopplæring

Vi har vært så heldige å få besøk fra Fabelaktiv filmproduksjon, som har laget et flott klipp fra en av våre kanodager med voksenopplæringsklasse på Øvresetertjern. 

OOFs aktivitetstilbud for voksenopplæringsklasser har fått støtte fra Extrastiftelsen i 2015.

Ved at vi har fått Extra-midler til prosjektet med Voksenopplæringsklasser har vi kunnet gjennomføre mer aktivitet og fått viktig erfaring og resultater å vise til, som vi håper at vil styrke vårt arbeid mot å nå målet om mer varige og stabile rammer rundt tilbudet for Voksenopplæringsklasser. Og ikke minst er det veldig mange nyankomne innvandrere som har fått glede av dette tilbudet med god friluftsopplevelser gjennom Friluftslivets år!

Målet er få introduksjon til friluftsliv inn som en varig og integrert del av voksenopplæringsprogrammet. I tillegg til kanodager har vi tilbud om å få prøve ski for første gang i vinterhalvåret, og intruduksjon til turmuligheter og aktiviteter i nærmiljøet.

OOF har tilsvarende tilbud rettet mot velkomstklasser for barn og ungdom, og arbeider mot å utvikle Frognerseteren Friluftssenter som et godt etablert senter med utstyrsbank, kursvirksomhet i blant annet Læring i Friluft på senteret.

Fabelaktiv produserer TV-trekningene for EXTRA og lager hyggelige reportasjer fra mottakere av Extramidler, for å vise seerne hva overskuddet går til. Se filmen fra en av våre kanodager på Øvresetertjern her.