home

På mandag 12. Oktober ble den årlige Skogdagen, med OOF og Skogselskapet arrangert

Hvert år arrangerer OOF og Skogselskapet en skogdag, der vi har et faglig fokus på temaer som berører våre felles interesser. Dette er en viktig arena for å belyse aktuelle saker fra ulike perspektiv, få frem mulige interessekonflikter og utfyllende fellesinteresser.

Årets skogdag har fokus på skogsveiene i Marka om formål, allsidige bruksområder, drift, vedlikehold og tilrettelegging.

Inviterte er representanter fra medlemsorganisasjoner og kommune.

På ekspedisjon

På ekspedisjon

Bildet er fra en skogsbilvei nord i Østmarka. Foto: Ingvild Kavli