home

Læring i Friluft- kurstilbud

Kurs for ansatte i skole og SFO som ønsker å ha mer aktiviteter og undervisning ute.

Felleskurs Tirsdag 3.November på Frognerseteren Friluftssenter

Tilbud skole/kommunebesøk etter avtale.

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) inviterer til kurs i Læring i Friluft, for mer og bedre uteaktivitet i skolen. Kurset er gratis og spesielt tilpasset for lærere i grunnskole og SFO.

Bli med på felleskurs på Frognerseteren Friluftssenter
Tirsdag 3. November kl 12.00-16.00
Kurset inneholder en teoretisk del med innføring i det pedagogiske grunnlaget for Friluftsliv i skolen, og tips til ressurser og undervisningsopplegg.

I friluftslivets år gjennomføres nå en kampanje om Allemannsretten, der det blant annet er utviklet et eget gratis, nettbasert læringsprogram for elever i grunnskolen. På kurset vil dere få få inspirasjon til å bruke dette i undervisningen og hvordan det kan kobles det til praktiske læringsaktiviteter i skolens nærmiljø.

Deretter er det en praktisk del med fokus på bål og bålaktiviteter, inkludert kunnskap (forbrenningsprosess, regler for bålfyring), ferdigheter (oppbygging av bål, bruk av kniv, øks og sag, og matlaging på bål) og holdninger (sporløs ferdsel, samhold og inkludering, økt forståelse for naturens verdi). I tillegg vil vi introdusere noen enkle læringsaktiviteter fra idépermene Læring i Friluft og Barn i Friluft.

Sted: Holmenkollveien 198, 0791 Oslo
Ha med: Gode uteklær, penn og papir
Mat: Vi lager felles mat på bål

Tilbud om kurs på din skole
Vi tilbyr også skreddersydde kurs for de ansatte på din skole, med tilpasset tema etter spesielle ønsker. Et kurs vil kunne vare mellom 2-4 timer og holdes ute i nærmiljøet ved den aktuelle skolen.

Her gjelder første mann til mølla-prinsippet med tilbud om gratis skolebesøk til de fem første skolene som melder seg. Utover dette kan vi tilby kurs til en kursavgift på kr 2000,- så langt vi har kapasitet.
Eksempel på temaer kan være, kart og kompass, livet i vann, allemannsretten, fysisk aktiv læring, bål og bålaktiviteter, enkle friluftsaktiviteter med tau eller aktiviteter for samarbeid og bedre læringsmiljø.


Hva er Læring i Friluft?

Læring i Friluft er en fellessatsing hos friluftsrådene med formål å bidra til mer og bedre uteaktivitet, som en naturlig del av hverdagen i barnehage, grunnskole og SFO.

Delmål for satsingen er:
• Alle barn og unge får muligheten til 1 time fysisk aktivitet ute hver dag
• Alle barn og unge får opplevelser, gjør seg erfaringer og tilegner seg grunnleggende ferdigheter i friluftsliv
• Ansatte i barnehage, grunnskole og SFO har nødvendig kompetanse innen folkehelse, friluftsliv, lek og pedagogikk slik at de kan legge til rette for målrettet og lystbetont uteaktivitet for alle.

Læring i Friluft bygger på det pedagogiske prinsippet om at barn og unge får en større forståelse ved å lære om virkeligheten i virkeligheten. Læring i Friluft vil også bidra til økt fysisk aktivitet i skolehverdagen, som igjen bidrar til høyere læringsnivå og bedre helse og sosialt miljø på skolen.


Påmelding felleskurs
Send påmelding med navn og hvilken skole/enhet du kommer fra til ingvildoof@online.no
innen 20. Oktober.

Book et skolebesøk
Ta kontakt med Ingvild Kavli på telefon 22 17 84 00 eller ingvildoof@online.no.

Vi avtaler tid og sted for kurset direkte med dere, hovedsakelig i oktober-desember.
Dersom det er interesse fra flere skoler i samme kommune vil vi prioritere å slå sammen et kurs for flere skoler.

Uteaktivitet

Uteaktivitet

Foto: Ingvild Kavli

Lære om kart og kompass

Lære om kart og kompass

Foto: Marek Polak