home

OOFs årsmøte 2015

Årsmøtet ble avholdt med stort oppmøte tirsdag 14. april

Det var godt oppmøte på Frognerseteren Friluftssenter i anledningen, og OOF takker for deltagelse og aktuelle innspill fra salen.

Styreleder Hans-Petter Aas innledet årsmøtet med minner fra året som var og våre to bautaer Erik Sture Larre og Jens Bugge, som dessverre gitt bort i 2014 ble hedret.

Erlend Smedshaug fra Miljø- og Klimadepartementet holdt presentasjon om arbeidet med den nye Stortingsmeldingen om Friluftsliv.

Bjørn Kåre Salvesen ledet møtet, som ordfører gjennom dagsordenen og styrevalg. Protokoll fra årsmøtet med vedtatte vedtektsendringer legges ut så snart det er klart.

Randi Larsen fratrer som styremedlem og ble takket for god innsats i OOF. Hun bidrar  videre som medlem i valgkomiteen til OOF.

Ingun Raastad fra Nannestad ble valgt inn som nytt medlem i OOFs styre. Vi ønsker Ingun hjertelig velkommen.