home

Nyttige kartdatabaser

OOF bruker ofte offentlige digitale karttjenester i arbeidet med høringsuttalelser og vurderinger innvirkning på friluftsliv og naturintertessene ved nye arealplaner og reguleringsplaner.

Noen gode karttjenester vi benytter oss av er Miljøverndirektoratets naturbase og nettstedet miljøstatus.no. Begge disse sidene gjør det mulig å synliggjøre blant annet viktige naturverdier, kulturminner med mer, og ikke minst markere markagrensen på et kart hvor man kan komme ned på detaljnivå i de enkelte områdene.

Følg linker til høyre for de ulike karttjenestene og søk i søkefeltet etter de elementene du ønsker skal synes på kartet.