home

Læring i friluft - idépermer

Hovedmål: Mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO

Et samarbeidsprosjekt

Læring i friluft er friluftsrådenes og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) sitt felles prosjekt for å stimulere til økt uteaktivitet i grunnskole, SFO og barnehage. Læring i friluft er resultatet av et bredt samarbeid fra 1999 mellom 8 friluftsråd og FL. Prosjektet baseres på idépermene "Læring i friluft" (2006) og "Barn i friluft" (2009).

OOF kan tilby følgende i Læring i friluft:

  • Inspirasjonskurs for lærere og ansatte i SFO og barnehager
  • Aktivitetsdager for skoleklasser eller grupper fra SFO og barnehager.
  • Salg av idépermer.

Om Idépermene

Læring i friluft

Dette er den mest omfattende idépermen og retter seg mot 1. - 10. trinn i grunnskolen. Permen inneholder forklaringer til uteaktiviteter som er koblet direkte til fag, klassetrinn, og kompetansemål i Kunnskapsløftet. Denne permen er et effektivt hjelpemiddel for de som ønsker ideer til konstruktiv læring i friluft. Her finner man forslag til aktiviteter innen norsk, matematikk, samfunnsfag, kunst og håndverk, natur og miljøfag, heimkunnskap og kroppsøving.
Permen koster kr 450,- + porto.
 

Barn i friluft

Idépermen "Barn i friluft " retter seg mot barnehager, skolefritidsordningen, familier og foreninger. Permen er et resultat av en sammenslåing av de to tidligere idépermene "Barnehage i friluft" og "Fritid i friluft". Permen inneholder ca 250 forslag til uteaktiviteter. Her får du tips innen temaene til matlaging i friluft, uteleker, natur og miljø, kreativitet, antall og form, språk, turforslag og prosjektarbeid. Denne permen koster kr 350,- + porto.
 

Bestilling

Det er dessverre tomt for idépermer på lageret for øyeblikket. Store deler av permenes idéer og innhold finnes i digital utgave på FLs hjemmesider: www.friluftsrad.no.

 
Idépermer kan bestilles gjennom e-post: ingvildoof@online.no, husk navn, adresse og eventuelt ressursnummer.
Permer kan også bestilles ved å ringe oss på tlf 22 17 84 00.
 
 

Nettside

For mer informasjon og digitale utgaver besøk FL og Læring i Frilufts egne sider:
 
Læring i friluft
 
Barn i friluft