home

Jens Bugge in Memoriam

Jens Bugge 1930-2014

Jens Bugge døde 9.11.14.

Bugge kom inn i styret i Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) i 2009. Med sin solide juridiske bakgrunn og erfaring fra styret i DNT var han en svært viktig brikke i sluttarbeidet med å få Markaloven på plass. Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett, sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner.

Med sitt stillferdige vesen og behagelige fremtreden greide han å forene synspunkter som til tider sto mot hverandre.

Etter at markaloven ble satt i kraft 01.09.09, utarbeidet han sammen med juristen Christian Reusch og OOFs styreleder og administrasjon en håndbok for Markaloven til bruk for organisasjoner og kommuner.

Markalovens tekst omfatter opp alle våre velkjente friluftsmarker, fra vest mot øst og syd – Kjekstadmarka, Vardåsmarka, Vestmarka, Krokskogen, Bærumsmarka, Nordmarka, Lillomarka, Romeriksåsene, Gjelleråsmarka, Østmarka og Sørmarka. Områdene ligger i 19 kommuner og 5 fylker med et areal på til sammen ca. 1.700.000 dekar, fordelt på ca. 2000 eiendommer.

Jens Bugge ble på slutten svekket av en alvorlig sykdom, men han var alltid tilgjengelig for innspill og var interessert i de sakene som opptok OOF og andre organisasjoner.

Vi i OOF registrerer med sorg at vi har mistet to av de største trærne i skogen på kort tid.


Hans-Petter Aas     Tom Fremstad
Styreleder                    Gen.sekr.

Jens Bugge presenterer Markahåndboka 04.06.2010

Jens Bugge presenterer Markahåndboka 04.06.2010