home

En kjempe er falt!

Erik Sture Larre 1914-2014

Erik Sture Larre er død

Det er med stor sorg vi informerer om at Erik Sture Larre er død. Han ble 100 år. Larre var helt til det siste vital og i full gang med mange spennende planer, men ble lagt inn på sykehus sist søndag og døde etter en hjerneblødning  11.11.14.

Erik Sture Larre har hatt sammenhengende tillitsverv i OOF fra han tiltrådte som den første sekretæren i vår organisasjon 1. mars 1946, senest på årsmøtet 2014 hvor han ble gjenvalgt som leder av Rådet.

Larre ble også kalt ”Markalovens far” basert på den enorme innsatsen han la ned for å få denne viktige loven realisert. De siste årene jobbet han også iherdig for å få på plass Friluftslivets hus, noe han lyktes med på Frognerseteren Friluftssenter.
”Erik Sture Larres stiftelse” er blitt et begrep og det var nye planer for senterets utvikling han jobbet iherdig med til det siste.

Oslo og Omland Friluftsråd er takknemlig for den enorme innsatsen Erik Sture Larre la ned for oss gjennom nærmere 70 år.

 

Hans-Petter Aas       Tom Fremstad
Styreleder                  Gen. sekr.

Erik Sture Larre

Erik Sture Larre