home

Norge anno 2014- status og utfordringer

NINA-rapport (2014)

NINA har gitt ut en rapport på bestilling fra Klima- og Miljødepartementet om dagens friluftsliv. Rapporten "Friluftsliv i Norge anno 2014" oppsummerer status og utfordringer for friluftslivet i Norge og inngår som kunnskapsgrunnlag for  ny stortingsmelding om friluftsliv.

Dette er spennende lesning for alle som interesserer seg for friluftsliv, deltakelse, aktiviteter og trender i dagens samfunn. Blant annet fastslås det at turgåing i natur og nærmiljø fortsatt er den store folkeaktiviteten i landet, men at aktivitetsbildet også er blitt mer variert og mangfolding.

Les mer om rapporten på NINAs hjemmesider: http://www.nina.no/Aktuelt/Artikkel/tabid/945/ArticleId/3466/Norsk-friluftsliv-er-preget-av-velstandsokningen.aspx

Referanse:Dervo, B.K., Skår, M., Köhler, B., Øian, H., Vistad, O.I., Andersen, O. og Gundersen, V. 2014.
Friluftsliv i Norge anno 2014- status og utfordringer. NINA Rapport 1073. 98 s + vedlegg.