home

Seminar om friluftsliv og fysisk aktivitet i skolen

OOF arrangerte i samarbeid med Akeshus Fylkeskommune seminar om friluftsliv og fysisk aktivitet i skolen 19. november.

OOF takker for spennende og inspirerende innslag og god deltakelse på seminar om friluftsliv og fysisk aktivitet i skolen, som var den 19. november. Seminaret hadde godt oppmøte med deltakere fra mange kommuner i Akershus, som representerte ulike aktører i skolen, blant annet lærere, og ansatte i SFO, friluftsorganisasjoner, folkehelsekoordinatorer og andre kommunale sektorer.

Som fylkeskontakt i Oslo og Akershus i forum for friluftsliv i skolen jobber vi for å videreformidle og synliggjøre viktigheten og nytten av friluftsliv, fysisk aktivitet og utendørs undervisning i skolen. Formålet med seminaret er å motivere til en styrket satsing på dette, gjennom inspirerende foredrag og konkrete eksempler på tiltak og tilrettelegging fra ulike aktører.

Friluftsliv og fysisk aktivitet i undervisningen skal ikke gå på bekostning av fag, men styrker elevenes læring gjennom konkrete, praktiske erfaringer og bidrar til bedre konsentrasjon, motivasjon og sosialt miljø blant elevene. Seminaret hadde som formål å  synliggjøre muligheter og eksempler på tiltak og inspirere til samarbeid, erfarings- og kompetanseutveksling mellom ulike aktører for mer og bedre bruk av natur og fysisk aktivitet i skolen, med kommuneansatte innenfor skole og oppvekst, folkehelse, arealplanlegging og miljø, i tillegg til lærere og skoleledere, og frivillige organisasjoner som målgrupper.

Seminaret hadde spennende innlegg med godt faglig og praktisk innhold til inspirasjon og motivasjon for alle som ønsker mer friluftsliv og fysisk aktivitet i skolen. Vi håper at seminaret stimulerer til et økt fokus og styrket satsing på dette i våre kommuner, og at Friluftslivets år kan brukes som en god anledning for å igangsette en slik satsing.

Se programmet og presentasjonene på linker til høyre.