home

Årets siste pilotprosjekt med Friluftsskole arrangeres i høstferien!

OOF gleder seg til å gjennomføre årets siste Friluftsskole i Lørenskog neste uke. I sommer har vi vært med på tre  friluftsskoler, som blir et av hovedprosjektene våre under Friluftslivets år 2015. Årets pilotprosjekter har gitt oss mye verdifull erfaring både med organisering, aktivitetsinnhold og gjennomføring, slik at neste års Friluftsskoler skal få det beste ut av alle pilotene!

Høstferiens frilfutsskole arrangeres i samarbeid med Sørlihavna aktivitetspark i Lørenskog kommune, som satser stort på frilfutsaktiviteter framover ved å ha opprettet en helt ny stilling som aktitetsleder. På programmet står det blant annet kanopadling, tur med kart og kompass, matlaging på bål, lære om allemannsretten og mye lek og moro i skogen. Vi i OOF gleder oss!

I sommer har vi sittet i førersetet ved to andre Friluftsskoler og hentet nyttige erfaringer fra ulike organiserings- og samarbeidsmodeller. I uke 32 arrangerte vi Friluftsskole på Eiksetra i Lier kommune der kommunen selv var hovedsamarbeidspartner. Barna ble hentet med buss i sentrum hver morgen og fraktet ut i naturen, hvor OOF hadde satt opp et spennende og innholdrikt program med morsomme opplevelser og mye læring.

I uke 33 arrangerte OOF en friluftsskole ved Ulsrudvann i Østmarka i samarbeid med Skiforeningen. Dette var et veldig morsomt prosjekt og OOF er veldig positive til å samarbeide nært med våre medlemsorganisasjoner. Skiforeningen og OOF har mange felles målsettinger og ønsker om at alle skal ta del i friluftslivet uavhengig av bakgrunn og etnisk tilhørighet. På denne friluftsskolen jobbet vi mye med rekruttering av elever fra mottaksklasser og skoler med høy minoritetsandel for å oppnå høy deltakelse blant disse gruppene. Her har både OOF og Skiforeningen mange gode kontakter og samarbeidsnettverk, som vi hadde stor glede av.

Samme uka var OOF også  bidragsytere med vår aktivitesleder på FLs pilotprosjekt ved Vesledammen i Røyken, hvor vi blant annet fikk erfaring med å inkludere ungdomsledere i gjennomføringen av Friluftsskolen.

Årets pilotprosjekter har vært vellykket og vi håper å videreføre Frilfutsskolene også i Friluftslivets år 2015. Vi verdsetter våre gode samarbeidspartnere og erfaringene vi nå har tilegnet oss.

Nå gleder vi oss til Friluftsskolen i Lørenskog neste uke, og håper på stor pågang og mange deltakere når Frilifutsskolene for fullt går av stabelen i Friluftslivets År 2015!

 

 

Matlaging er en populær aktivitet

Matlaging er en populær aktivitet

Fra Eiksetra i Lier

Vi bader og padler kano!

Vi bader og padler kano!

Vi lærer om kart og kompass

Vi lærer om kart og kompass

Vi leker og utforsker naturen

Vi leker og utforsker naturen

Ved Ulsrudvan med Skiforeningen

Vi fikk besøk av Norsk Folkehjelp til å lære om grunnleggende førstehjelp

Vi fikk besøk av Norsk Folkehjelp til å lære om grunnleggende førstehjelp