home

Idrett- og friluftslivskonferanse for Oslo, 14. November

Invitasjon og påmelding

14. november arrangeres konferanse for idrett- og friluftsliv i Oslo, ved Oslo kongressenter. OOF har vært sentrale bidragsytere i arbeidet med både behovsplan for idrett og frilufsliv i kommunen og i planleggingen av årets konferanse.

Konferansen byr på spennende foredragsholdere som belyser ulike problemstillinger ved både utfordringer, løsninger og behov for idrett og friluftsliv i framtiden. Jon Gangdal skal være konferansier.

Se fullstedig invitasjon og program til høyre.