home

Steinar Saghaug ny styreleder i Friluftsrådenes Landsforbund

På årsmøtet i Kristiansand 14. juni ble Steinar Saghaug valgt til styreleder. Landsforbundets primæroppgave er å legge til rette for at flere kommer seg ut og deltar i friluftsliv. Det siste året har Saghaug sittet som nestleder i FL og da har vervet handlet mye om å påvirke politiske prosesser. Han har også vært en markant leder av Østmarkas Venner.  I en årrekke har han ledet OOFs valgkomité. Etter OOFs syn er han den rette mannen til å få et ennå bedre fokus på friluftsliv som et viktig verktøy i folkehelsesammenheng i det organisasjonene posisjonerer seg foran Friluftslivets år i 2015.