home

Årsmøte 8. April 2014

OOFs årsmøte er vel overstått. Byråd Bård Folke Fredriksen innledet møtet med Oslos nye kommuneplan. OOF benyttet også anledningen til å tildele Jens Bugge og Gjermund Andersen OOFs hedersskål.

 

På et godt besøkt årsmøte 08.04 på Frognerseteren Friluftssenter ble OOFs årsberetning og regnskap for 2013 godkjent og den nye langtidsplan 2014-2017 vedtatt.

Inge Lorange Backer, Oslo, ble valgt inn som nytt styremedlem. Backer er professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Hanne M. Toftdahl, Oslo, og Martin Veastad, Nittedal ble valgt som nye varamedlemmer. Toftdahl har hatt sentrale verv i DNT, Skiforeningen og Oslo Skikrets.
Veastad er en sentral person i friluftslivssammenheng i Nittedal og står blant annet bak ”FRINI” (Friluftsliv i Nittedal).

OOFs hederskål ble tildelt styreleder i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Gjermund Andersen og avgående styremedlem Jens Bugge.

Før møtet holdt Byråd Bård Folke Fredriksen en innlegg om Oslo nye kommuneplan.

Innlegg om ny kommuneplan i Oslo ved byråd Bård Folke Fredriksen

Innlegg om ny kommuneplan i Oslo ved byråd Bård Folke Fredriksen

Hedersskål

Hedersskål

Gjermund Andersen og Jens Bugge sammen med OOFs styreleder Hans-Petter Aas, ordfører Erik Sture Larre og generalsekretær Tom Fremstad.