home

Inkludering og folkehelse gjennom friluftsliv

OOF har ulike aktiviteter og tilbud for flere målgrupper med bakgrunn i visjonen "Friluftsliv for alle".

OOF baserer seg på mangfoldig dokumentasjon av friluftslivets positive virkninger både for den enkelte og for samfunnet. Friluftsliv er lite kostnadskrevende og gir en stor personlig gevinst både med tanke på sosial inkludering, trivsel i hverdagen og god fysisk og psykisk helse. Med bakgrunn i dette ønsker vi at flest mulig skal skal ta del i et aktivt friluftsliv i hverdagen. Da er det spesielt viktig å spre kunnskap og erfaring i frilfutsliv til personer med liten tidligere erfaring med dette og grupper som føler seg utrygge i et slikt miljø på egenhånd.

Blant annet arrangerer vi aktivitetsdager for nyankomne innvandrere i voksenopplæringsklasser med innføring i grunnleggende kunnskap og sesongrelaterte aktiviteter, som har lav terskel for deltakelse i etterkant. Gjennom disse aktivitetene ønsker OOF å stimulere til økt interesse for og deltakelse i friluftsliv, som kan bidra til bedre fysisk helse og sosial inkludering i det norske samfunnet.

Andre samarbeidspartnere OOF tilbyr aktiviteter for er blant annet Rikshospitalet og AD/HD-foreningen, der vi inviterer barn og deres familier til aktivitetsdager i naturen. Det å være ute i naturen har dokumenterte positive virkninger på den medisinske behandlingen, og for mestringsfølelse, motivasjon og samhold blant deltakerne.

Se film fra en av våre undervisningsdager med voksenopplæringsklasse på Øvrestertjern i margen til høyre. Laget av Fabelaktiv filmproduksjon for Extrastiftelsen som støttet dette tilbudet i 2015.

Øvresetertjern

Øvresetertjern

Ingvild Kavli