home

Læring i friluft kurs

OOF setter opp LiF-kurs 7. juni 2016 for lærere i grunnskolen og tilbyr kurs på bestilling for ansatte i skoler og barnehager gjennom hele høstsemesteret. Våre dyktige instruktører kommer med inspirasjon og læringsaktiviteter og skreddersyr kurs for din skole eller barnehage!

Friluftsrådenes Landsforbund har Læring i friluft som et større satsingsområde og lang tradisjon med å arrangere undervisningsdager i naturen. Vi arrangerer et åpent Læring i Friluft -kurs for lærere i grunnskolen på Frognerseteren, 7. Juni. Deltagelse på kurset er gratis. Se eget program i fanen til høyre. 

De fire grunnpillarene i LIF er:
• Legger til rette for helhetlig og virkelighetsnær læring, som et bidrag til tilpasset opplæring.
• Bidrar til mer fysisk aktivitet i skolehverdagen.
• Bidrar til bedre sosialt miljø i klassen, som stimulerer trivsel, motivasjon og konsentrasjon hos elevene.
• Gir naturopplevelse: undervisning om og for bærekraftig utvikling som bidrar til miljøbevissthet og friluftsinteresse.

Læring i Friluft bygger på det pedagogiske prinsippet om at barn og unge får en større forståelse ved å lære om virkeligheten i virkeligheten. På kurset vil du få økt kompetanse til å se muligheter i skolens nærmiljø og inspirasjon til undervisningsmetoder og organisering av utendørs læringsaktiviteter med klassen, og hvordan disse kan kobles til for- og etterarbeid for best læringsutbytte. Læring i friluft er aktuelt i alle fag og har store tverrfaglige muligheter.

I september blir det tilsvarende åpent kurs for barnehage og SFO, så følg med!

For påmelding til kurs eller bestillig av kurs på din skole/barnehage ta kontakt med Ingvild Kavli på ingvildoof@online.no. Et kurs varer normalt i 3 timer, men kan tilpasses deres ønsker og rammer.

Det er et begrenset tilbud med gratis kurs på din skole til de første påmeldte. For bestillinger av skolebesøk utover dette vil det være en kursavgift på 2000 kr.

OOFs Læring i Friluft- kurstilbud er støttet av Akershus fylkeskommune, Miljødirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Sanseøvelser i skogen

Sanseøvelser i skogen

Samarbeid og kommunikasjon

Samarbeid og kommunikasjon