home

Åpne arrangementer og friluftsdager

OOF er deltakende og arrangører i en flere åpne friluftsdager, ofte i samarbeid med andre.

Gjennom året er OOF bidragsytere ved flere åpne arrangementer med formål om å spre friluftsglede og naturopplevelser i befolkningen. OOF ønsker å være til stede på arrangementer i flere medlemskommuner gjennom året for å bidra til å synliggjøre lokale muligheter til et aktivt friluftsliv. Her er et utvalg av årlige åpne friluftsdager hvor OOF er bidragsytere eller medarrangører:

Markadagen

I flere år har OOF i samarbeid med flere organisasjoner og fylkesmann arrangert Markadagen. Dette er en god måte å samle organisasjoner og statlige aktører om den felles interessen om å spre bruken av Marka og friluftsliv til flere. De siste årene har Markadagen blitt arrangert på Frognerseteren Friluftssenter med et stort utvalg av enkle friluftsaktiviteter og underholdning for store og små. Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Losbydagen

Lørenskog kommune arrangerer årlig Losbydagen som er et åpent familiearrangement på Losby besøksgård. Her har OOF i samarbeid med Jeger og fisk bidratt med å arrangere ulike aktiviteter for de besøkende.

 

Frilfutslivets dag på Sognsvann

I forbindelse med friluftslivets uke arrangerer FRIFO årlig en stor åpen friluftslivsdag på Sognsvann. Her er mange organisasjoner til stede og OOF har tradisjon for å delta med egen stand og blant annet utlån av kanoer.

 

Verdens aktivitetsdag

Verdens aktivitetsdag er en internasjonal markering av de positive sidene ved fysisk aktivitet. Dagen markeres i flere av våre medlemskommuner, og OOF har vært bidragsytere i ulike sammenhenger.

 

Åpen dag på Frognerseteren Friluftssenter

Ved siden av de ovennevnte større arrangementene i samarbeid med andre aktører, pleier OOF å tilby mindre åpne dager på Frognerseteren Friluftssenter gjennom året. Ved disse anledningene inviteres hovedsakelig tidligere deltakere ved våre aktivitetsdager til å ta med familien og besøke oss igjen. Her gis det anledning til å låne utstyr og få mer veiledning og erfaringer med ulike friluftslivsaktiviteter sammen med oss.