home

Høringsuttalelser 2014

Her vil du finne planer OOF har uttalt seg til den siste tiden. I tillegg til egne uttalelser samarbeider vi svært ofte med våre lokale medlemsorganisasjoner.

Har du spørsmål til konkrete saker eller ønsker en mer fullstendig oversikt, ta kontakt med oss.