home

OOF har fått ny rådgiver

Johan Hval har startet som rådgiver i friluftsrådet.

I desember fikk vi på plass vår nye rådgiver i friluftsrådet, Johan Hval. Vi gleder oss over at Johan allerede er godt involvert i OOFs saker og hverdag, og ser frem til å ta fatt på et nytt år sammen med vår nye medarbeider. Johan har sin utdannelse innen skogbruk fra Universitet for miljø- og biovitenskap på Ås og har jobbet som lærer i naturbruk og friluftsliv og vært forlagsredaktør for natur- og friluftslivslitteratur. Han skal i hovedsak jobbe med høringer og arealsaker i regionen. Johan bor i nærheten av Østmarka, og er en flittig markabruker sommer som vinter.