home

Extrastiftelsen- Helse og rehabilitering har tildelt midler til vårt prosjekt Eventyrskogen!

I samarbeid med psykolog Maren Lindheim ved Rikshospitalet har OOF ført et pilotprosjekt i arbeidet med rehabiliteringsprosessen for alvorlig syke barn og deres pårørende. Extrastiftelsen har tildelt prosjektet 180 000 kr til gjennomføring og utvidelse av prosjektet i 2014.

Med de økonomiske rammene som Extrastiftelsen har gitt oss har vi nå mulighet til å opparbeide et regelmessig tilbud for kronisk og alvorlig syke barn og deres pårørende. Målet med prosjektet er å stimulere pasienter, pårørende og helsepersonell til bruk av natur og frilfutsliv/fysisk aktivitet og synliggjøre den positive effekten av dette for rehabiliteringsprosessen.

Prosjektet sikter mot å tilby en aktivitetsdag i uka, der dagene fordeles mellom tre målgrupper: foreldre og søsken, familier under oppfølging etter avsluttet behandling og pasienter med familie. På aktivitetsdagene tilbys ulike aktiviteter som for eksempel matlaging på bål, fiske, kano, tegning med kullstifter, eventyr rundt bålet og lignende, som ledes av OOF. I tillegg vil det være samtalegrupper med Maren Lindheim, som har ansvaret for den helsefaglige og behandlende delen av prosjektet.

Eventyrskogen er et prosjekt vi har stor tro på og som vi glederes oss over å nå kunne iverksette!

Skyter pil og bue på blink som er tegnet med selvlagete kullstifter

Skyter pil og bue på blink som er tegnet med selvlagete kullstifter