home

Støtt kampanjen mot rasering av Bautatomten

Bautatomten i Oslo er et mye brukt turområde og en av innfallsportene til Nordmarka. Holmenkollen Tennisklubb har søkt om å få utvikle Bautatomten for å bygge flere tennisbaner her, noe som vil ødelegge området.

Dette går på tvers av føringene i Oslo kommunes nye Grøntplan om å sikre området som friområde, på bakgrunn av områdets viktighet som bl.a. som del av byens overordnede grøntstruktur, som en spesielt viktig luftkorridor og det biologiske mangfoldet knyttet til bekken som går gjennom området. Byrådet har på tross av sterke motargumenter fra sine fagetater, blant annet Plan- og Bygningetaten, latt seg presse av Holmenkollen Tennisklubb til å føre saken videre.

Du kan støtte opp om initiativet mot utbyggingen av dette flotte friområdet på:

https://www.facebook.com/pages/Nei-til-rasering-av-Bautatomten/379069705531886