home

Artikkel av OOF om Marka publisert i PLAN

"Marka - hvordan et skogsområde kom til å legge premissene for vekst i hovedstaden."

Artikkelen ble publisert i PLAN 02/13, tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig, byplan og regional utvikling. Skrevet av Inga Berge de Gálvez.