home

Ny medarbeider i OOF

Ingvild Kavli er ansatt som prosjektleder friluftsliv i OOF.

Ingvild er vokst opp i Nittedal med nær tilknytning til marka. Hun har nylig fullført mastergrad i samfunnsgeografi ved UiO, som handlet om parsellhager i Oslo som arena for samhandling og integrering i etnisk mangfoldige områder. I tillegg har hun studert friluftsliv ved Norges idrettshøgskole. Hun skal hovedsakelig jobbe med planlegging og organisering av aktiviteter i regi av OOF og med andre samarbeidsprosjekter.

Ingvild

Ingvild