home

Fetsund lenser og Nordre Øyeren - nytt kompetanse og opplevelsessenter for våtmark

Akershus fylkeskommune ønsker å forbedre, videreutvikle og gjøre områdene i Nordre Øyeren og rundt Fetsund Lenser bedre kjent for alle. OOF deltar i prosjektet for å bidra med kunnskap om friluftsaktiviteter og tilrettelegging.


Fetsund Lenser og Nordre Øyeren er et område med historisk preg fra blant annet fløting av tømmer og jordbruk, men også et stort delta for Glomma der det stadig skjer forandringer på grunn naturkreftene som virker. De mange kvalitetene ved området har inspirert til navnet ”Mulighetenes arena”. Ideen er å bygge et nasjonalt kompetanse – og opplevelsessenter for våtmark, i tillegg til et historisk senter som viser den nasjonale fløytehistorien i området rundt Fetsund Lenser, som er en del av Akershusmuseet og også en del av prosjektet.

I møtet med arbeidsgruppene i prosjektet som fant sted på Fetsund Lensers hovedbygning torsdag 4. april var OOF til stede med tre representanter. Her la de forskjellige gruppene frem sine tanker og planer for sin avdeling, og her hadde ikke fantasien satt noen begrensninger. OOF ser at det i dette prosjektet finnes utrolige muligheter og ser fram til å bidra videre. Områder har store verdier, potensial for undervisning og forskning, beliggenhet og ikke minst store kvaliteter som kan gi en opplevelse som kan skape forståelse for viktig kulturhistorie og sårbar natur.

Prosjektet er ennå i sin startfase, og tidligst byggestart er foreløpig satt til å være i 2016.

Fast besøkende på Fetsund Lenser

Fast besøkende på Fetsund Lenser

Per-Andre Fenne