home

Hva skal skje med Bislingen?

De siste årene har fjellstua på Bislingen i Lunner forfalt. Utbygger ønsker å bygge et konferansehotell på 40 meter som vil ses fra store deler av omlandet. De har også unnlatt å utrede et lavere alternativ selv om dette har vært et krav fra kommunen. Dette mener OOF og lokale friluftsorganisasjoner ikke kan aksepteres og krever nå at planene endres.

13.august inviterte OOF og Naturvernforbundet i Oppland den lokale pressen og lokale organisasjoner til befaring for å se på stedet. Selve fjellstua er sterkt preget av forfall, men området er en perle i nordre del av Marka. Vi håper derfor at det snarlig blir ryddet opp på området slik at det igjen blir en attraktiv utfartsplass.

Fra OOF: Tom Fremstad (generalsekretær) og Eva Husebye (styremedlem og bosatt på Mylla)

Fra OOF: Tom Fremstad (generalsekretær) og Eva Husebye (styremedlem og bosatt på Mylla)

Foto: Inga Galvez

I livlig diskusjon med lokale organisasjoner og presse

I livlig diskusjon med lokale organisasjoner og presse

Foto: Inga Galvez

Bislingen slik den framsto for et par år siden

Bislingen slik den framsto for et par år siden

Foto: Asbjørn Olsen