home

Regionalt seminar om naturforvaltning i Lier

19.november ble det gjennomført et åpent seminar for lokalpolitikere, organisasjonsmedlemmer og andre interessert i natur- og arealforvaltning på Haugestad i Lier. Det var mye kunnskap og engasjement om temaet i salen.

Seminaret startet med nydelig servering av pai fra Fruene Haugestad, deretter kjørte vi i gang.

Sigmund Hågvar (professor på UMB og forfatter) stilte med nydelige og inspirerende naturbilder og fakta om den opprinnelige naturens tilbakegang i Norge.  Varaordfører i Lier, Siri Loe, ga oss et bredt overblikk over kommunens iherdige innsats for å leve opp til visjonen "Grønne Lier" og Trond Bamrud (rådmann i Sande kommune) ga oss en god innføring i hvordan de kommunale prosessene kan brukes for å oppnå bedre arealforvaltning.

Det ble også tid til diskusjon, med mange kunnskapsrike og engasjerte innlegg fra de frammøtte.  Vi ønsker dere alle lykke til i arbeidet videre i kommunene!