home

Tilgjengelighet til Maridalen

Sist uke var OOF invitert inn av Bymiljøetaten for å diskutere hvordan man skal finne en god og tryggere måte inn i Maridalen på sykkel eller til fots. I første omgang er det snakk om strekningen Brekke- Hammeren.


Det er to områder i Oslo med et spesielt landskapsvern; Sørkedalen og Maridalen, og begge steder arbeides det nå med ovennevnte utfordring. I tillegg ligger begge dalene innenfor markagrensen og må derfor også forholde seg til Markaloven.

OOF vil framover jobbe sammen med de lokale foreningene for å finne en god løsning for alle parter, ikke minst for de som bor der.

Det er krevende å finne en perfekt løsning, for behovene for de ulike gruppene er så forskjellige. Det er alt fra de som går, jogger, sykler på ” søndagstur” med barn, terrengsyklister, rulleskiløpere i allminnelighet og barn spesielt, rullestolbrukere og sist, men ikke minst den gruppen som vokser kraftig: Landeveissyklister gjerne i store grupper og i stor fart.  OOF er opptatt av å få folk ut og inn av marka på en god og trygg måte, men det er også absolutt viktig at man hensyntar det spesielle vernet som er i disse to flotte områdene.