home

Visjonsdokumentet på Flerbruksplanen ferdig

OOF skal i samarbeid med noen av medlemmene lage en flerbruksplan for Marka.

Dette er et omfattende arbeid og prosjektet deles opp i flere deler.

Den første delen: Markaorganisasjonenes visjon, mål og anbefalinger er nå ferdig behandlet og vil i løpet av relativt kort tid bli trykket opp. Dokumentet har hatt en grundig behandling og OOF mener dette vil bli et nyttig verktøy.  Det videre arbeidet er godt i gang og det er en kompetent gruppe som er med i utarbeidelsen. Når hele prosjektet blir ferdig, er for tidlig å si, men det holdes høy fart. Det er Jan Fredriksen som er prosjektleder og han legger ned et omfattende arbeid. Blant annet besøker han alle markakommunene for å få ut all nødvendig informasjon.