home

OOF besøker medlemskommunene


OOF er opptatt av å ha god kontakt med medlemskommunene og har som målsetting å besøke alle medlemskommunene i løpet av året.
Hensikten med møtene er å høre hvilke utfordringer kommunene står overfor i forhold til de oppgavene OOF er opptatt av. Fra OOF sin side er det viktig å få informert om hva vi er opptatt av og hva vi kan samarbeide med kommunene om. Det er styreleder Hans Petter Aas og generalsekretær Tom Fremstad som reiser rundt . Fredag 27 april er det møte med Nittedal og Lørenskog kommune.