home

Mobilapplikasjon for Oslomarka

OOF samarbeider med Skogselskapet om utvikling av en egen app for Oslomarka.

OOF skal i samarbeid med Skogselskapet utvikle en mobilapplikasjon for Oslomarka - Markaappen. Skogselskapet har fått støtte til prosjektet fra Sparebankstiftelsen. OOF er ansvarlig for innsamling av data i samarbeid med medlemsorganisasjoner. Hensikten er å få flere til å bruke marka og at opplevelsen av turen skal bli morsommere. Appen bygger på malen fra GodTur.no som er en del av Friluftsrådenes Landsforbund sitt prosjekt for hele landet.

Appen skal være gratis og håpet er at den den første delen av prosjektet (publisering) skal være ferdig før sommeren, alternativt tidlig på høsten.
Markaappen tar sikte på å være unik blant applikasjoner i sin sjanger da den kun skal omfatte Oslomarka, og skal ha et rikholdig innhold med svært høy kvalitet.