home

Årsmøte avholdt 17.4.2012

OOF avviklet 17.4 sitt årsmøte på Frognerseteren Friluftssenter. Det var et meget godt oppmøte fra kommunene og organisasjonene og i alt var nærmere 65 tilstede. Kvelden ble innledet med et inspirerende og spennende foredrag av professor Gunnar Breivik fra idrettshøyskolen som stilte spørsmålet "Kan friluftslivet redde folkehelsen?"

Breivik påviste i sitt foredrag hvilken stor betydning for friluftslivet har for folkehelsen og ikke minst at det er det enkle friluftslivet som folk utøver mest. Paradoksalt så dokumenterte han at den generelle økningen i levestandarden i Norge ikke har økt til større opplevelse av lykke. Det er også en stor økning i folk som sliter mentalt og det viser seg at fysisk aktivitet ofte vil kunne motvirke dette . Konklusjonen må være at alle vi som på en eller annen måte jobber med Marka har en utrolig viktig oppgave i å få folk over dørstokken og ut! Friluftslivet alene kan nok ikke friluftslivet redde folkehelsen, men vi vil kunne være en stor bidragsyter.

Etter foredraget ble mangeårig styremedlem og generalsekretær i OOF Asbjørn Olsen tildelt OOFs hedersskål. Styreleder Hans Petter Aas leste opp hederstegnkomiteens begrunnelse og Asbjørn fikk en varm og stor applaus fra årsmøtet for sin innsats.

På vanlig måte var det en bred gjennomgang av styrets beretning og arbeidsprogram inkludert regnskap og budsjett. Beretningen og arbeidsprogrammet ble enstemmig vedtatt. Det var et engasjert årsmøte som kom med positive innspill, blant annet var det flere som ønsket at OOF skal legge ut mer informasjon om uttalelser, styrepapirer og øvrige planer på nettet. Dette vil gjøre kontakten med medlemmene bedre.

Det var valg av styremedlemmer og valgkomiteens leder Steinar Saghaug informerte årsmøtet om arbeidet komiteen hadde foretatt. Han mente dette var et sterkt styre med bred representasjon i forhold til kjønn og geografi og ikke minst, mange flinke og ivrige markabrukere! Nye navn i styret er Tommy Lafton (lokalpolitiker fra Jevnaker), Øivind Rørslett (terrengsyklist og engasjert i OOFs kollektivprosjekt) og Helga Gunnarsdottir (Østmarkas venner). Vi vil også gratulere Vigdis Jynge med nytt verv som nestleder i styret.

Til slutt ble våre gode medspillere Trond Bamrud og Kirsti Gurholt-Pedersen takket med blomster for sin innsats i OOF. Trond Bamrud har gjennom mange år gjort en flott innsats som revisor og Kirsti Gurholt-Pedersen har gjennom flere år som nestleder bidratt på mange hold, men kanskje spesielt i forhold til vårt arbeid for å få minoriteter til friluftslivet.

Vi takker alle deltakerne for oppmøte og engasjement og ønsker dere lykke til med arbeidet for Marka og de grønne lungene i deres respektive kommuner og organisasjoner!

Styreleder Hans-Petter Aas og ordfører i rådet Erik Sture Larre

Styreleder Hans-Petter Aas og ordfører i rådet Erik Sture Larre

Foto: Inga Galvez

Det var svært godt oppmøte på årets årsmøte

Det var svært godt oppmøte på årets årsmøte

Foto: Inga Galvez

Tidligere generalsekretær Asbjørn Olsen ble tildelt OOFs hedersskål

Tidligere generalsekretær Asbjørn Olsen ble tildelt OOFs hedersskål

Foto: Inga Galvez

Vår revisor gjennom mange år Trond Bamrud ble takket for innsatsen

Vår revisor gjennom mange år Trond Bamrud ble takket for innsatsen

Foto: Inga Galvez

Kirsti Pedersen Gurholt ble takket for innsatsen som nestleder i styret

Kirsti Pedersen Gurholt ble takket for innsatsen som nestleder i styret

Foto: Inga Galvez