home

OOFs styre


Leder: Hans-Petter Aas, Oslo
Nestleder: Vigdis Jynge, Oslo
 
Medlemmer:
Øyvind Rørslett, Oslo
Martin Veastad, Nittedal
Hanne M. Toftdahl, Oslo
Ingun Raastad, Nannestad
Mari-Ann Vinje, Ski
Harald Irgens-Jensen, Oslo
Ingeborg Fønstelien, Lier
Lars Wilhelmsen, Oslo
Are Heden, Oslo