home

Ny generalsekretær i OOF

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) får ny generalsekretær

 

Etter en 20 års periode i OOF, først som styremedlem og deretter i 12 år som generalsekretær, har Asbjørn Olsen valgt å gå av etter oppnådd pensjonsalder.

 

I hele denne perioden har Asbjørn vært en markant figur i natur- og friluftslivssammenheng, ikke minst med tanke på hans uttrettelige arbeid for å få Markaloven på plass.

 

OOF har nå ansatt Tom Fremstad, Oslo, som ny generalsekretær.

 

Tom tør være best kjent for sitt arbeid som leder av Bislettalliansen gjennom mer en 25 år.  Fremstad er også Markaentusiast på sin hals. Han er vokst opp på Bøler og i barne- og ungdomstiden var det Østmarka som lå hans hjerte nærmest.  De siste 20 årene har han bodd på Korsvoll og da har Nordmarka
vært mest brukt. 

 

OOF satser på at Toms engasjement kan videreføres til vår organisasjon og vi er sikre på at vi har skaffet oss en meget energisk og kontaktskapende generalsekretær som vil være meget nyttig i forhold til friluftsrådets oppgaver fremover.

 

OOF har også tilsatt Inga Berge de Gálvez som assisterende generalsekretær. Inga har vært i OOF i flere perioder tidligere og kommer til å være en viktig støttespiller for Tom.

 

Tom begynner i OOF 02.01.12 og Inga 01.02.12.