home

Vel gjennomført jubileumskonferanse

Miljøverndepartementet gratulerte OOF med 75-årsdagen!

Tema for konferansen var befolkningsvekst og arealdisponering. Statssekretær Heidi Sørensen fokuserte blant annet på viktigheten av allemannsrett, friluftsliv og Markagrensa.

I lys av siste tids mediedebatt omkring en eventuell boligutvikling innenfor Markagrensa understreket hun på det sterkeste at dette er uaktuell politikk. Hun understreket at det er mer enn nok plass i byggesonen til både bolig- og næringsutvikling i overskuelig framtid og at en eventuell utbygging i Marka er lite hensiktsmessig i fht. bevaring av natur og friluftsliv, men ikke minst i forhold til at dette vil være ensbetydende med alt for høye boligkostnader.



OOF er enig med statssekretæren i dette. Boligutvikling i Marka av hensyn til at førstegangsetablerere skal ha mulighet til å entre et presset boligmarked, som enkelte avdankede politikere forsøker seg med, er et argument som faller på sin egen urimelighet.



OOF takker på det varmeste Heidi Sørensen og Miljøverndepartementet for et engasjert og kunnskapsfundert innlegg og lover å stå på hardt også i de kommende 75 år til beste for naturen, friluftslivet og befolkningen som helhet.