home

Ny 1. konsulent i OOF

Hanne Hermansen har forlenget sin permisjon og OOF har derfor engasjert Bente Mjøs. Hun har en mastergrad i Utviklingsstudier fra UMB og kommer sist fra UDI.

 

Erling Christiansen har påbegynt sin doktorgrad, men vil være tilgjengelig for OOF i enkelte saker.