home

Erik Sture Larre mottok Kongens heder

Ved en seremoni 7. desember ble OOFs ordfører Erik Sture Larre tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv for sin lange innsats for Marka og friluftsinteressene knyttet til den. Larre har som sekretær, leder og ordfører i OOF stått i spissen for og vært en sentral drivkraft i bevaringsarbeidet fra 1946 til denne dag. Han har i særlig grad bidratt til at det brede politiske miljø etter hvert bygget opp forståelsen for at en egen lov for Marka var nødvendig.