home

Vellykket grøntplanseminar 23.11

På et godt besøkt seminar i Fylkestingssalen, Akershus Fylkeskommune, fikk et 60-talls deltagere fra kommuner og organisasjoner nyttig informasjon om planlegging generelt og grøntplaner spesielt.

Innledere var Bård Folke Fredriksen, Byråd for byutvikling i Oslo, Kristin Nordli fra Miljødepartementet, Bjørn Torp, miljøvernsjef i Lørenskog og Asbjørn Olsen, Generalsekretær i OOF.

Innleggene deres finner du her i høyre marg.