home

Friluftslivsstatistikk Oslo og Akershus

Friluftsliv er en aktivitet svært store deler av befolkningen deltar i, feks går 80 % av de som bor i Oslo og Akershus på tur! Også friluftsorganisasjoner som bl.a. Turistforeningen og Skiforeningen har svært mange medlemmer. Dessverre gjenspeiler dette ikke alltid seg i midlene friluftslivet mottar i forhold til feks idretten.

Det skal være gratis å utøve friluftsliv, men det betyr ikke at det ikke koster å tilrettelegge for det! Å åpne strandsonen for allmennheten er et eksempel på et tiltak som kan være svært kostnadskrevende, men heller ikke ting som vedlikehold av stier og skilt er skjer av seg selv - noen må gjøre det, og det koster penger.

For å synliggjøre den store aktiviteten innen friluftsliv har vi på bakgrunn av tall fra Statistisk Sentralbyrå utarbeidet en enkel statistikk over hvor store deler av befolkningen i Oslo og Akershus som deltar i ulike treningsaktiviteter generelt og i friluftsaktiviteter spesielt. Her finner du også medlemstall for friluftsorganisasjoner i fylkene (per 2010).

 

Hit var det ikke lett å komme! Malmøya, Oslo

Hit var det ikke lett å komme! Malmøya, Oslo

Foto: Inga Galvez

Skilt langs flyktningruta, Østmarka

Skilt langs flyktningruta, Østmarka

Foto: Steinar Saghaug, Østmarkas Venner