home

Håndbok for markaloven


Oslo og Omland Friluftsråd har utarbeidet en håndbok som fungerer som en veileder til markaloven. Håndboka går systematisk gjennom alle lovens paragrafer og hvordan de bør tolkes. Den tar også opp aktuelle problemstillinger som:


- større eller mindre løyper – hva er definisjonen?
- forbud mot markastuer?
- hvem skal godkjenne reguleringsplaner?
- kommunale planer i Marka
- er landbruket unntatt fra markaloven?
- kan man skifte vinduer på hytta?
- er skogsdriften underlagt markaloven?
 

Det er de erfarne juristene Jens Bugge (tidligere høyesterettsdommer) og Christian Reusch (advokat hos Regjeringsadvokaten) som nå har gitt alle som bruker markaloven et verktøy for å jobbe med markasaker. Håndboka er spesielt rettet mot ansatte i kommuner/fylkeskommuner og organisasjoner, men vil være nyttig for alle som har spørsmål knyttet til prosjekter innenfor markagrensen.


 

 

 

Politisk rådgiver fra Miljøverndepartementet, Audun Garberg, holdt innlegg på lanseringen.

Politisk rådgiver fra Miljøverndepartementet, Audun Garberg, holdt innlegg på lanseringen.

Foto: Steinar Saghaug, Østmarkas Venner