home

Gi din grasrotandel til OOF

Du kan nå velge OOF som mottaker av fem prosent av din spillerinnsats.

Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Dette gjelder alle spill i regi av Norsk tipping, med unntak av Flax og Extra. Følg linken under eller snakk med din kommisjonær dersom du ønsker å gi din grasrotandel til OOF. Vårt organisasjonsnummer: 971525665

 

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/